គ្រាន់តែឃើញពីរបៀបកាន់ដៃគ្នា ក៏អាចបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកបានដែរ

Spread the love

ការកាន់ដៃជាមួយមនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់គឺជារឿងធម្មតា។ អ្នកចិត្តសាស្រ្តក៏បានចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការសិក្សាពីរបៀបនៃការបង្ហាញពីអារម្មណ៍តាមរយះនៃការចាប់ដៃរបស់គូស្នេហ៏ទាំងអស់ផងដែរ។

ការសិក្សាមួយចំនួនអំពីអាកប្បកិរិយាសង្គមហើយបានរកឃើញថាវិធីដែលអ្នកកាន់ដៃជាមួយមនុស្សជិតស្និទ្ធនឹងអ្នកអាចបង្ហាញបានច្រើនអំពីទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក៖

១.វាហាក់ដូចជាអ្នកកំពុងតែបង្ហាញថាអ្នកមានជំនឿជឿជាក់ពីស្ថេរភាពខាងអារម្មណ៍និងដៃគូរបស់អ្នកយ៉ាងពេញលេញ។ អ្នកចង់បង្ហាញគ្រប់គ្នាថាអ្នកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងមួយដែលមិនត្រូវការការវាយតម្លៃពីអ្នកដទៃនោះទេ។

២.នេះគឺជានិមិត្តរូបមួយដែលអាចបង្ហាញពីអ្នកដែលមានអំណាចគ្រប់គ្រងនិងការពារទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក។ ជាពិសេសនៅពេលដែលបុរសចង់ការពារឬរារាំងដៃគូររបស់ពួកគេ ពួកគេតែងតែកាន់ដៃមនុស្សស្រីបែបនេះ​ឯង។

៣. អ្នកត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍ជ្រៅបង្ហាញពីភាពជឿជាក់និងព្រួយបារម្ភយកចិត្តទុកដាក់គូស្នេហ៏របស់អ្នក។

៤. ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលជំហានដំបូង។ អ្នកកំពុងរៀនអ្វីថ្មីៗអំពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការទទួលយកភាពច្បាស់លាស់ឡើយ។

៥. អ្នកដែលកាន់ម្រាមដៃបែបនេះគឺបង្ហាញពីការគោរពនិងភក្ដីភាពរបស់ពួកគេហើយត្រៀមខ្លួនដើម្បីការពារ។ គឺជាការបង្ហាញពីការទុកចិត្តទាំងស្រុង, នៅពេលដែលមនុស្ស 2 នាក់មានទំនាក់ទំនងល្អ ពួកគេកាន់ដៃគ្នាតាមរបៀបនេះ។

៦. នេះគឺជាកាយវិការបង្ហាញទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ រវាងការដើរនិងការឱបដោយដៃមួយចំហៀង។

Facebook Comments

អត្ថបទទាក់ទង