តំបន់​មួយចំនួន ​នឹង​ត្រូវ​ដាច់​ភ្លើង​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​៣០​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​០២​មិថុនា

Spread the love

ភ្នំពេញ ​៖​ ដើម្បី​អនុវត្ត​ការងារ​ជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ ដំឡើង​បរិក្ខារ​នានា និង​រុះរើ​គន្លង​ខ្សែបណ្តាញ​បង្កលក្ខណៈ​ដល់​ការដ្ឋាន​ពង្រីក​ផ្លូវ​ , អគ្គិសនី​កម្ពុជា​នឹងធ្វើ​ការផ្អាក​ការ​ផ្គត់ផ្គង់​ចរន្តអគ្គិសនី​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​៣០​ខែឧសភា​ឆ្នាំ​២០១៩​ដល់​ថ្ងៃទី​០២​ខែមិថុនា​ឆ្នាំ​២០១៩​។​

នេះ​បើ​យោងតាម​សេចក្តីជូនដំណឹង​របស់​អគ្គិសនី​កម្ពុជា​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៩ ​ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០១៩​ ដែល​គេហទំព័រ​​Kh Stars​ទទួល​បាន​មុ​ន​នេះ។ សូម​ប្រិយមិត្ត​អាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ស្តីពី​ការផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​ចរន្តអគ្គិសនី​នៅតាម​តំបន់​មួយចំនួន​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ដូចខាងក្រោម​៖៕​

Facebook Comments

អត្ថបទទាក់ទង