ទាំងនេះគឺជាកម្រងរូបភាពសត្វចម្លែកៗប៉ុន្តែគួរឲ្យស្រលាញ់

Spread the love

អ្នកប្រាកដជាបានឃើញរូបភាពសត្វចិញ្ចឹមគួរឲ្យស្រលាញ់ជាច្រើនដែលបានមនុស្សគ្រប់គ្នាចែករំលែកតៗគ្នា ដោយឡែកសម្រាប់សត្វដែលត្រូវបានម្ចាស់បោះបង់ចោលឫរូបរាងអាក្រក់ ត្រូវបានមើលរំលង។

ខាងក្រោមនេះនិងបង្ហាញលោកអ្នកពីសត្វមួយចំនួនដែលមានរូបរាងមិនសូវស្អាតតែបើអ្នកសម្លឹងយូនិងដឹងថាពួកគេប្លែកនិងគួរឲ្យស្រលាញ់។
ជ្រូកដែលមានទម្ងន់ធ្ងន់និងមានមុខគួរឲ្យស្រលាញ់

ត្រីកន្ទុយ៣ដែលមានភ្នែកធំចម្លែក

ប្រភេទសត្វដែលមានមុខស្រដៀងនិងសត្វប្រើសតែមានទម្រង់មាត់ចម្លែក

សត្វជ្រូកចេញញញឹម

សត្វស្វាដែលធ្វើមុខគួរឲ្យអាណិត

សត្វរមាសព្រៃដែលមានមុខចំឡែក

មាន់ដែលមានរោមចម្លែក

Facebook Comments

អត្ថបទទាក់ទង