នេះបានចំជាស្ដេចពស់មែន នារីម្នាក់នេះរស់នៅជាមួយពស់ប្រមាណ300ក្បាលដើម្បីផលិតស្រាពស់វែក

Spread the love

នារីម្នាក់ជាជនជាតិចិនមួយរូបនេះពិតជាមិនខ្លាចសត្វពស់បន្តិចណាសឡើយ គឺគាត់បានចិញ្ចឹមពស់វែកជាច្រើនរហូតដល់ទៅជាង300ក្បាល។ XiaoXia ចិញ្ចឹមសត្វពស់ទាំងនោះដើម្បីផលិតធ្វើជាស្រា ព្រោះគាត់បានលើឡើងថា ស្រាប្រភេទនេះពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៏ជាច្រើនសម្រាប់សុខភាព ប៉ុន្តែនាងមិនបានបញ្ជាក់ពីរបៀបធ្វើនោះទេ។

ត្បិតតែនាងរស់នៅជាមួយប្រភេទសត្វទាំងនោះរាល់ថ្ងៃពិតមែន តែនាងក៏មិនដែលភ្លេចពីរបៀបនៃការការពារខ្លួនទេ ហើយគ្រប់គ្នានៅក្នុងភូមិដែលបានស្គាល់នាងគឺតែងតែហៅនាងថាជាស្ដេចពស់។

Facebook Comments

អត្ថបទទាក់ទង