បន្លែនិងរុក្ខជាតិផ្កាមួយចំនួននេះ អ្នកមានត្រឹមតែកែវឫថូដាក់ទឹកក៏អាចដាក់ដាំដុះបានដែរ

Spread the love

សម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តដាំដំណាំដាំដុះប្រាកដជាពេញចិត្តសម្រាប់អត្ថបទនេះជាក់ជាមិនខាន។ អ្នកអាចទទួលបានបន្លែនិងរុក្ខជាតិប្រភេទផ្កាមួយចំនួនទៀតបានដោយមិនចាំបាត់ត្រូវការទីធ្លាដីនិងការបំប៉នជីអ្វីនោះទេ។ វិធីងាយៗដោយអ្នកមានត្រឹមតែកែវនិងទឹកទៅប្រាកដជាបានហើយ។

ហើយរុក្ខជាតិបន្លែនិងផ្កាទាំងនោះមានដូចជា៖

១. មើមខ្ទឹម

២. ស្លឹកខ្ទឹម៖ ស្លឺមខ្ទឹមដែលអ្នកបានទិញមកនៅមានគល់ខ្លឹមមកជាមួយ។

៣. ការ៉ុត

៤. ជីអង្កាម

៥. Basil

៦. ផ្កាទុលីប

៧. ផ្កាAmaryllis

៨. ដើមឫស្សីដាំលម្អ

៩. ផ្កាHyacinth

សម្រាប់រុក្ខជាតិទាំងអស់នោះ អ្នកគ្រាន់តែមានកែវឫថូកញ្ចក់ដាក់ទឹក បន្ទាប់ដាក់រុក្ខជាតិចូល ដោយបរិមាណទឹកកុំឲ្យច្រើនពេក រួចទុកពួកគេនៅកន្លែងដែកមានពន្លឺព្រះអាទិត្យសមល្មមនោះជាការស្រេច។

Facebook Comments

អត្ថបទទាក់ទង