ពេលទៅហាត់ប្រាណបានរត់កុំឲ្យខាត បញ្ចេញគ្រប់ក្បាច់ដូចគាត់ក្នុងវីឌីអូនេះបានឡូយ

សម័យកាលងាកមករកការហាត់ប្រាណបានផ្ទុះឡើងក្នុងមួយរយះចុងក្រោយនេះ ឯក្លឹនហាត់ប្រាណបានបើកដំណើរការដូចផ្សិតដើម្បីបំពេញតាមតំរូវការទីផ្សារ។ រត់គឺជាលំហាត់ប្រាណដ៏ពេញនិយម ព្រោះចលនាទាំងអស់ក្នុងសារពាង្គគឺអាចដំណើរការបានព្រមគ្នា។

ដោយឡែកសម្រាប់បុរសម្នាក់ក្នុងវីឌីអូនេះវិញ​​ ដោយសារតែគាត់ដឹងថាបើចូលក្លឹនហាត់ប្រាណមានមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងគាត់មិនអាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៏រត់បានយូនោះទេ អញ្ចឹងពេលដែលបានរត់ហើយគឺបញ្ចេញឲ្យបានច្រើនស្ទាយ៏តាមដែលអាចធ្វើបានទៅ។

អត្ថបទទាក់ទង