ស៊ុន អ៊ូខុងនិងជូ ប៉ាជេ ឥឡូវធ្លាក់ខ្លួនមកលក់សាច់អាំងតាមផ្លូវហើយ

Spread the love

ពិតជារឿងដែលគួរឲ្យអស់សំណើចណាស់​ សម្រាប់អ្នកលក់សាច់អាំងទាំងពីររូបនេះ ចេះរកនឹកវិធីសាស្ត្រឲ្យលក់ដាច់ខ្លាំង គឺម្នាក់តុបតែងខ្លួនជាស៊ុនអ៊ូខុង និងមា្នក់ទៀងតុបតែងជាជូ ប៉ាជេ។ដែលតួអង្គទាំងពីរនេះគឺជាតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងរឿងបុរាណចិន ថាំងចេងទៅចម្លងធម៍នៅភាគខាងលិច។

រឿងភាគបុរាណចិនមួយនោះមិនត្រឹមតែល្បីល្បាញក្នុងស្រុកប៉ុណ្ណោះទេ គ្រប់ប្រទេសក្នុងពិភពលោកស្ទើរតែស្គាល់រឿងនេះគ្រប់គ្នាទៅហើយ។

Facebook Comments

អត្ថបទទាក់ទង