អភូត្តហេតុប្រាកដជាមាន ប្រសិនបើអ្នកតាំងចិត្តនិងមិនបណ្ដោយឲ្យចំណីអាហារទាំងនោះគ្រប់គ្រងអ្នកបាន

Spread the love

ជីវិតរបស់ខ្ញុំ 600 Lb គឺកម្មវិធីទូរទស្សន៍មួយនៃប៉ុស្ដិ័ទូរទស្សន៏TLC ដែលបានតំណើរការតាំងពីឆ្នាំ2012​ មកម៉្លេះ។ ក្នុងវគ្គនីមួយៗនៃកម្មវិធីនេះគឺបង្ហាញពីបុគ្គលកដែលមានទម្ងន់លើស ធាត់ខ្លាំងដែលចាប់ផ្តើមពីទម្ងន់មានទំងន់ប្រហែល 600 ផោន (270 គីឡូក្រាម)ឡើងទៅ ដើម្បីបង្ហាញថាពួកគេប្រាកដជាអាចត្រលប់មកជាបុគ្គលដែលមានទម្ងន់ធម្មតានិងបានសុខភាពល្អប្រសើរឡើងវិញ។

ភាគច្រើននៃអ្នកជំងឺដែលមានគីឡូលើសបែបនេះគឺមូលហេតុមកពីរបបអាហារ,​ មួយចំនួននៃពួកគេបានជ្រើសរើសការញ៉ាំដើម្បីបំបាត់ភាពស្រ្តេសឫប្រឈមមុខនិងបញ្ហាផ្សេងៗ។ ដូចនេះហើយបានជា​ ជីវិតរបស់ខ្ញុំ 600 Lb ណែនាំពួកគេឲ្យផ្លាស់ប្ដូររបរអាហារ ធ្វើការហាត់ប្រាណដោយមិនបោះបង់អ្នកដែលធាត់នោះចោលទេ គឺតែងតែលើកទឹកចិត្តពួកគេជានិច្ច។ អ្នកជំងឺមួយចំនួនទៀតក៏បានប្រឈមជាមួយនិងការវះកាត់ផងដែរក្នុងករណីដែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ។ ជាលទ្ធផលអ្នកដែលបានចូលរួមកម្មវិធីនោះគឺសុទ្ធសឹងតែទទួលបានរូបរាងស្រស់ស្អាតនិងសង្ហារមកវិញ។

១.Amber Rachdi

២.Christina Phillips

៣. Marla McCants

៤.Donald Shelton

៥.Melissa D. Morris

៦.Chuck Turner

៧.Susan Farmer

៨.Nikki Webster

៩.Paula Jones

១០.June McKaymee

 

Facebook Comments

អត្ថបទទាក់ទង