អ្នកលក់សង្ហារៗបែបនេះអី ទោះមិនចង់ទិញនំក៏ត្រូវទៅអង្គុយមើលមុខអ្នកលក់ដែរ

បុរសៗរូបរាងសង្ហារគឺជាចំណីភ្នែករបស់នារីៗ ដូចនេះបើនារីតាមសម្លឹងអ្នកនោះ អញ្ចឹងមិនចាំបាច់ឆ្ងល់អីទេ គឺពួកគេកំពុងតែលង់សម្រស់រូបរាងសង្ហាររបស់អ្នកហើយ។ ដោយឡែកសម្រាប់ក្នុងឃ្លីបខ្លីនេះវិញគឺបង្ហាញអំពីអ្នកលក់នំចំណីអាហារមួយចំនួនដែលជាបុរសហើយមានរូបរាងសង្ហារទៀត​ ត្រូវបានលួចថតដោយអតិថិជន។

វីឌីអូប៉ុន្មាននារីនេះត្រូវបានចែកចាយបន្តគ្នាយ៉ាងច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម ជាពិសេសនារីៗផ្ទាល់តែម្ដង​ ព្រោះតែទប់ចិត្តមិនបានដោយឃើញសម្រស់របស់អ្នកលក់ទាំងនោះ។

អត្ថបទទាក់ទង