២០សន្លឹកពីស្នាមសាក់តូចៗទាំងនេះ ប្រាកដជាមិនធ្វើឲ្យរំខានចិត្តអ្នកនោះទេ

Spread the love

ស្នាមសាក់អាចពិតជាស្រស់ស្អាតនិងពោរពេញដោយអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅឬការចងចាំទៅតាមរូបភាពដែលបានបង្ហាញ។ ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការងាយស្រួលទេក្នុងការសម្រេចចិត្តយកស្នាមសាក់មកដាក់ជាប់ខ្លួន ព្រោះស្នាមទាំងនោះនិងស្ថិតនៅជាមួយអ្នកជារៀងរហូត។

ដោយឡែកស្នាមសាក់តូចខាងក្រោមនេះប្រាកដជាមិនធ្វើឲ្យរំខានអារម្មណ៏របស់អ្នកនាពេលខាងមុខទេព្រោះទាំងនោះមានទំហំតូចនិងមានភាពស្រស់ស្អាតជាខ្លាំង។ ចង់ដឹងថាស្នាមសាក់ទាំងនោះពិតជាអាចទទួលយកបានកម្រិចណានោះ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា។

ស្នាមសាក់ដែលបង្ហាញពីធម្មជាតិស្រស់បំព្រងដែលអ្នកអាចគន់មិនណាយ

វត្ថុនិងអភូត្តហេតុធម្មជាតិមួយចំនួនក៏អាចមាននៅលើដងខ្លួនរបស់អ្នកបានដែរ

អ្នកប្រាកជជាចាប់ចិត្តរូបភាពណាមួយហើយមែនទេ ទាំងនោះមិនមែនជាស្នាមសាក់នៃកាសន្យាអ្វីនោះទេ តែជាវត្ថុដែលអ្នកចូលចិត្ត ហើយទំហំនៃពួកវាគឺមិនអាចរំខានចិត្តរបស់អ្នកបានទេ។

ប្រភព៖ Bright Side

 

 

Facebook Comments

អត្ថបទទាក់ទង