ស្វែងយល់​ពី​ប្រវត្តិ​ខ្លះៗ​នៃ​មន្ទីរពេទ្យ​ព្រះកុសុមៈ​ ក្រោយ​មានការ​រិះគន់

ភ្នំពេញ​ ៖ ​ថ្មីៗ​នេះ​ មានការ​រិះគន់​ ក្រោយពេល​មន្ទីរពេទ្យ​លោកសង្ឃ​ បន្ទាប់ពី​មានការ​ឆ្លាក់​ឈ្មោះ​ និង​សរសេរ​ឈ្មោះ​ប្រវត្តិ​ដើម​ដែលមាន​មជ្ឈដ្ឋាន​មួយចំនួន​យល់ថា​ជាការ​សរសេរ​ខុសពី​ឈ្មោះ​មន្ទីរពេទ្យ​បច្ចុប្បន្ន​មាន​ឈ្មោះថា​មន្ទីរពេទ្យ​លោកសង្ឃ​ ឬ​មន្ទីរពេទ្យ​ព្រះកុសុមៈ​។​

អានបន្ត