អាការះមួយចំនួនដែលកើតមានលើបាតដៃ គឺអាចបង្ហាញពីបញ្ហាសុខភាពរបស់អ្នកបាន

ដៃគឺជាផ្នែកមួយនៃផ្នែករាងកាយដំបូងបង្អស់ដែលអាចទទួលបានបរិយាកាសនៅខាងក្រៅសារពាង្គកាយ ដោយឡែកបរិវេណត្រឹមកដៃចុះមកម្រាមដៃក៏អាចមានអាការះមួយចំនួនដែលបង្ហាញពីសុខភាពរបស់អ្នកថា កំពុងតែប្រឈមនិងកង្វះជីរវភាពឫជំងឺបានដែរបើអ្នកបានដឹងពីពត័មានទាំងអស់នេះនិងចាប់ផ្ដើមសង្កេតមើល។

អានបន្ត

អភូត្តហេតុប្រាកដជាមាន ប្រសិនបើអ្នកតាំងចិត្តនិងមិនបណ្ដោយឲ្យចំណីអាហារទាំងនោះគ្រប់គ្រងអ្នកបាន

ជីវិតរបស់ខ្ញុំ 600 Lb គឺកម្មវិធីទូរទស្សន៍មួយនៃប៉ុស្ដិ័ទូរទស្សន៏TLC ដែលបានតំណើរការតាំងពីឆ្នាំ2012​ មកម៉្លេះ។ ក្នុងវគ្គនីមួយៗនៃកម្មវិធីនេះគឺបង្ហាញពីបុគ្គលកដែលមានទម្ងន់លើស ធាត់ខ្លាំងដែលចាប់ផ្តើមពីទម្ងន់មានទំងន់ប្រហែល 600 ផោន (270 គីឡូក្រាម)ឡើងទៅ ដើម្បីបង្ហាញថាពួកគេប្រាកដជាអាចត្រលប់មកជាបុគ្គលដែលមានទម្ងន់ធម្មតានិងបានសុខភាពល្អប្រសើរឡើងវិញ។

អានបន្ត