សម្ដីប្រពន្ធរបស់បង៖ បងចង់ទៅណាក៏អូនមិនថា អូនមិនហាមប្រាមដែរ តែសំខាន់បងត្រូវដឹងថា..

សម្ដីប្រពន្ធរបស់បង៖បងចង់ទៅណាក៏អូនមិនថា អូនមិនហាមប្រាមដែរ តែសំខាន់ បងត្រូវដឹងថា បងមានគ្រួសារ បងមានប្រពន្ធកូន ដែលនៅរង់ចាំបងនៅឯផ្ទះ។

អានបន្ត

រូបភាពបង្ហាញពីភាពខុសគ្នា​រវាងពេលមុននិងក្រោយដែលធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាហើយរំភើបមិនដឹងខ្លួន​

បន្ទាប់ពីមានភាពជឿនលឿនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបគឺអាចចែករំលែករឿងមួយបានពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ដូចនេះហើយសម្រាប់ការក្សាទុករូបភាព កាលពីមុនរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីបៀបធៀបពីការប្រែប្ដូរក៏មិនពិបាកដែរ។

អានបន្ត