ក្មេងៗ​សិស្សសាលា​បឋមសិក្សា​អូរ​អំបិល​៣០​នាក់ ត្រូវ​សង្គ្រោះ​បន្ទាន់​ ក្រោយ​ផឹក​ទឹកដោះគោ ANGKORMILK

​បន្ទាយមានជ័យ ៖ ក្មេងៗ​សិស្សសាលា​បឋមសិក្សា​អូរ​អំបិល​៣០​នាក់ ក្នុងចំណោម​ក្មេងៗ ៤០០​នាក់ ត្រូវបាន​ដឹក​ទៅ​សង្គ្រោះ​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ ក្រោយ​ផឹក​ទឹកដោះគោ ANGKORMILK ។

អានបន្ត