មិនធម្មតា​! តារា YouTube អាយុ​ត្រឹម​៦​ឆ្នាំមាន​លទ្ធភាព​ទិញ​អគារ​តម្លៃ​៨​លាន​ដុល្លារ​

  ​នាង​មាន​អាយុ​ត្រឹមតែ​៦​ឆ្នាំ​ប៉ុណ្ណោះ​ហើយ​និង​ជា​ម្ចាស់​អគារ​មួយ​ក្នុង​សង្កាត់​ដែល​ពោរពេញ​ទៅដោយ​អ្នកមាន​បំផុត​នៅ​ទីក្រុង​សេ​អ៊ូ​ល​។​

អានបន្ត